Общи Условия

Съгласяване с условията

С използване на формата за търсене в сайта www.smartitbuy.com вие приемате,разбирате и се съгласявате с общите условия на сайта описани в тази страница.

Цел На Сайта

Целта на нашия уебсайт Smartitbuy.com е да събере всички продукти предлагани от най-реномираните търговци в България и да сравни цените вместо Вас, като ви покажем най-добрата цена на търсен продукт.

Лични данни

Поради естеството на сайта, smartitbuy.com не събира каквито и да е данни от вас, като наши потребители, единствената информация която автоматично се събира е от определени рекламодатели, като Google Adsense за да ви бъдат показани релевантни за вас реклами в рекламните полета на сайта.

Ограничаване на отговорността относно съдържанието на сайта

Нашата платформа обединяваща най-добрите промоции в България, предлагани от партньорски онлайн магазини, не предлага, произвежда и не доставя продукти. Операторът не носи отговорност за поръчаните от вас продукти през партньорски или рекламни линкове. Отговорността се носи изцяло от онлайн магазините от които закупите.